ម៉ិកស៊ិក VPN ឥតគិតថ្លៃ

យើង​មាន 1671 ម៉ិកស៊ិក ម៉ាស៊ីនបម្រើវីនភីពិតប្រាកដល្អបំផុត.

ឈ្មោះម៉ាស៊ីនប្រទេសSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
189.130.184.244ម៉ិកស៊ិកTCP: 1226
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1226
: vpn
: vpn
187.162.90.70ម៉ិកស៊ិកTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
189.133.221.94ម៉ិកស៊ិកTCP: 1947
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1947
: vpn
: vpn
189.220.65.139ម៉ិកស៊ិកTCP: 1826
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1826
: vpn
: vpn
189.177.181.140ម៉ិកស៊ិកTCP: 1373
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1373
: vpn
: vpn
189.133.173.170ម៉ិកស៊ិកTCP: 1947
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1947
: vpn
: vpn
189.132.230.229ម៉ិកស៊ិកTCP: 1454
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1454
: vpn
: vpn
187.190.166.123ម៉ិកស៊ិកTCP:
UDP:
189.223.22.74ម៉ិកស៊ិកTCP: 1794
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1794
: vpn
: vpn
201.170.78.36ម៉ិកស៊ិកTCP: 1894
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1894
: vpn
: vpn
189.216.95.51ម៉ិកស៊ិកTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
201.170.193.192ម៉ិកស៊ិកTCP: 1840
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1840
: vpn
: vpn
187.250.102.82ម៉ិកស៊ិកTCP: 1794
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1794
: vpn
: vpn
187.188.76.178ម៉ិកស៊ិកTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
201.141.8.162ម៉ិកស៊ិកTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
201.146.215.239ម៉ិកស៊ិកTCP: 1221
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1221
: vpn
: vpn
189.217.106.167ម៉ិកស៊ិកTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
187.161.188.21ម៉ិកស៊ិកTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
189.222.188.140ម៉ិកស៊ិកTCP: 1397
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1397
: vpn
: vpn
189.203.131.69ម៉ិកស៊ិកTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
  • 1