නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
92.126.72.239රුසියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
149.200.189.25ජෝර්දානයTCP:
UDP:
98.223.192.85එක්සත් ජනපදයTCP: 1221
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1221
: vpn
: vpn
110.4.234.247ජපානයTCP: 1989
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1989
: vpn
: vpn
115.23.134.3දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
218.151.90.82දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
119.193.220.175දකුණු කොරියාවTCP: 1398
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1398
: vpn
: vpn
184.22.123.158තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
14.55.143.90දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
123.200.114.176දකුණු කොරියාවTCP: 1767
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1767
: vpn
: vpn
49.228.239.103තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
180.68.183.199දකුණු කොරියාවTCP: 1258
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1258
: vpn
: vpn
112.147.74.9දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
122.133.226.5ජපානයTCP: 1468
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1468
: vpn
: vpn
184.22.248.110තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
114.161.218.178ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
210.113.34.207දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
179.37.137.230ආර්ජෙන්ටිනාවTCP: 1577
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1577
: vpn
: vpn
121.138.115.244දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
211.227.146.213දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1