නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
125.128.244.145දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.211.27.144ජපානයTCP: 1773
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1773
: vpn
: vpn
61.245.178.18දකුණු කොරියාවTCP: 1506
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1506
: vpn
: vpn
46.48.227.42රුසියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
118.243.75.44ජපානයTCP: 1459
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1459
: vpn
: vpn
212.102.50.195එක්සත් රාජධානියTCP: 1688
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1688
: vpn
: vpn
118.106.224.15ජපානයTCP: 444
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 444
: vpn
: vpn
118.8.75.180ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
126.226.217.187ජපානයTCP: 1511
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1511
: vpn
: vpn
1.55.232.137වියට්නාමයTCP: 1370
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1370
: vpn
: vpn
184.22.20.97තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
211.178.70.88දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
221.133.120.92ජපානයTCP: 1830
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1830
: vpn
: vpn
126.33.198.229ජපානයTCP: 1569
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1569
: vpn
: vpn
119.173.255.183ජපානයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
1.239.166.203දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
49.228.228.92තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
223.135.77.220ජපානයTCP:
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
27.35.206.56දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
34.96.198.128එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
  • 1