නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
58.126.130.241දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
178.66.102.172රුසියාවTCP: 1896
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1896
: vpn
: vpn
49.228.250.77තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
183.105.132.125දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
95.222.24.64ජර්මනියTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
202.215.214.5ජපානයTCP: 1909
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1909
: vpn
: vpn
118.18.56.85ජපානයTCP: 1571
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1571
: vpn
: vpn
180.69.104.175දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
42.117.165.44වියට්නාමයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
113.197.204.108ජපානයTCP: 1686
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1686
: vpn
: vpn
49.228.8.20තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
125.199.38.160ජපානයTCP: 1634
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1634
: vpn
: vpn
167.179.38.53කාම්බෝජයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
180.20.253.139ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
183.100.235.236දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.120.96.208දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
213.87.102.207රුසියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
94.78.245.178රුසියාවTCP: 1494
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1494
: vpn
: vpn
49.228.48.187තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
210.103.49.120දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1