නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
223.204.68.232තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
175.214.75.246දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
182.23.232.147ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
190.98.234.24චිලීTCP: 1415
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1415
: vpn
: vpn
42.117.176.42වියට්නාමයTCP: 1965
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1965
: vpn
: vpn
183.105.240.62දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
61.72.73.28දකුණු කොරියාවTCP: 1986
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1986
: vpn
: vpn
153.144.161.207ජපානයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
211.217.225.119දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
112.184.217.4දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
118.104.169.231ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
184.82.111.196තායිලන්තයTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
49.246.115.114දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.74.18.132දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
191.35.14.124බ්‍රසීලයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
221.138.241.190දකුණු කොරියාවTCP: 1793
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1793
: vpn
: vpn
149.28.26.96එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
113.22.122.196වියට්නාමයTCP: 1861
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1861
: vpn
: vpn
180.199.162.207ජපානයTCP: 1893
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1893
: vpn
: vpn
222.237.86.15දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1