නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
180.27.249.77ජපානයTCP: 1608
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1608
: vpn
: vpn
180.2.59.53ජපානයTCP: 1617
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1617
: vpn
: vpn
119.193.179.43දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.155.22.231දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
5.180.44.8එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
220.70.156.24දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
171.252.155.63වියට්නාමයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
59.190.79.208ජපානයTCP: 1338
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1338
: vpn
: vpn
147.30.117.71කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
218.148.27.187දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
89.39.81.93රුමේනියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
223.134.226.86ජපානයTCP: 1562
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1562
: vpn
: vpn
95.70.42.38රුසියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
49.228.237.88තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
115.162.94.60ජපානයTCP: 1750
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1750
: vpn
: vpn
40.113.42.217එක්සත් ජනපදයTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
221.139.164.74දකුණු කොරියාවTCP: 1355
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1355
: vpn
: vpn
183.104.79.202දකුණු කොරියාවTCP: 1449
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1449
: vpn
: vpn
203.171.9.194ජපානයTCP:
UDP:
118.71.101.164වියට්නාමයTCP: 1812
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1812
: vpn
: vpn
  • 1