නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
115.65.252.183ජපානයTCP: 1332
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1332
: vpn
: vpn
1.229.151.119දකුණු කොරියාවTCP: 1574
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1574
: vpn
: vpn
221.171.164.136ජපානයTCP: 1769
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1769
: vpn
: vpn
49.228.108.51තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
45.70.60.205බ්‍රසීලයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
59.16.68.249දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
73.162.12.89එක්සත් ජනපදයTCP: 1929
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1929
: vpn
: vpn
153.135.53.12ජපානයTCP: 1807
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1807
: vpn
: vpn
190.173.93.163ආර්ජෙන්ටිනාවTCP: 1399
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1399
: vpn
: vpn
49.228.48.20තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
76.88.120.76එක්සත් ජනපදයTCP: 1964
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1964
: vpn
: vpn
1.53.96.38වියට්නාමයTCP: 1621
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1621
: vpn
: vpn
221.144.212.189දකුණු කොරියාවTCP: 1739
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1739
: vpn
: vpn
189.222.49.65මෙක්සිකෝවTCP: 1510
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1510
: vpn
: vpn
153.205.187.187ජපානයTCP:
UDP:
59.11.115.118දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
184.22.23.176තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
49.228.20.39තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
67.161.101.231එක්සත් ජනපදයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
180.21.182.54ජපානයTCP: 1517
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1517
: vpn
: vpn
  • 1