නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
184.82.204.139තායිලන්තයTCP: 1729
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1729
: vpn
: vpn
61.44.148.88ජපානයTCP:
UDP:
58.188.218.11ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
114.172.156.101ජපානයTCP: 1539
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1539
: vpn
: vpn
184.22.118.254තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
221.147.90.99දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
183.106.15.155දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
61.102.225.131දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
159.192.184.129තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
118.71.108.245වියට්නාමයTCP: 1352
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1352
: vpn
: vpn
218.153.240.222දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
104.244.225.80ජැමෙයිකාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
101.108.136.220තායිලන්තයTCP: 1450
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1450
: vpn
: vpn
60.239.59.210ජපානයTCP: 1744
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1744
: vpn
: vpn
153.186.155.169ජපානයTCP: 1606
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1606
: vpn
: vpn
222.235.77.108දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
60.39.187.97ජපානයTCP: 1550
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1550
: vpn
: vpn
58.87.193.180ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
49.49.248.179තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
202.164.148.115ඉන්දියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
  • 1