නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
124.154.93.134ජපානයTCP: 1513
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1513
: vpn
: vpn
119.25.104.108ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
14.39.5.42දකුණු කොරියාවTCP: 1501
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1501
: vpn
: vpn
68.105.66.126එක්සත් ජනපදයTCP: 1695
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1695
: vpn
: vpn
175.195.44.4දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
180.1.29.119ජපානයTCP:
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
84.251.194.33ෆින්ලන්තයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
59.6.3.136දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
183.81.72.47වියට්නාමයTCP: 1902
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1902
: vpn
: vpn
114.152.167.180ජපානයTCP: 1834
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1834
: vpn
: vpn
177.138.134.111බ්‍රසීලයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
24.32.62.59එක්සත් ජනපදයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
60.34.51.233ජපානයTCP: 1727
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1727
: vpn
: vpn
222.99.225.240දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
118.237.177.17ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
58.9.139.27තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
60.43.81.220ජපානයTCP: 1225
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1225
: vpn
: vpn
118.68.115.187වියට්නාමයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
121.102.42.21ජපානයTCP: 1241
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1241
: vpn
: vpn
119.76.173.7තායිලන්තයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1