නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
203.90.62.95දකුණු කොරියාවTCP: 1396
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1396
: vpn
: vpn
211.132.146.27ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
118.44.7.131දකුණු කොරියාවTCP: 1898
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1898
: vpn
: vpn
83.139.186.66රුසියාවTCP: 1943
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1943
: vpn
: vpn
171.248.220.64වියට්නාමයTCP: 1907
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1907
: vpn
: vpn
121.129.180.186දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
222.98.167.42දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
124.121.202.139තායිලන්තයTCP: 1420
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1420
: vpn
: vpn
37.212.186.89බෙලරුස්TCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
118.20.97.163ජපානයTCP: 1441
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1441
: vpn
: vpn
118.35.152.84දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
1.54.178.94වියට්නාමයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
42.115.149.196වියට්නාමයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
184.22.189.1තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
125.200.102.88ජපානයTCP: 1747
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1747
: vpn
: vpn
118.43.122.50දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
1.64.178.65හොංකොං චීන විශේෂ පරිපාලන කලාපයTCP: 1747
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1747
: vpn
: vpn
220.95.100.213දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
184.22.57.36තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
116.72.95.227ඉන්දියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
  • 1