නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
45.63.122.236එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
104.244.227.51ජැමෙයිකාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
180.231.23.55දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
124.122.47.228තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
122.25.41.242ජපානයTCP: 1874
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1874
: vpn
: vpn
67.214.191.189එක්සත් ජනපදයTCP: 1763
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1763
: vpn
: vpn
220.80.36.162දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
95.70.122.180රුසියාවTCP: 1847
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1847
: vpn
: vpn
200.8.157.240වෙනිසියුලාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
218.226.246.129ජපානයTCP: 1993
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1993
: vpn
: vpn
178.163.7.145රුසියාවTCP: 1219
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1219
: vpn
: vpn
14.237.131.229වියට්නාමයTCP: 1340
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1340
: vpn
: vpn
189.110.121.235බ්‍රසීලයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
184.82.104.47තායිලන්තයTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
180.197.55.225ජපානයTCP: 1334
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1334
: vpn
: vpn
184.22.35.49තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
190.22.157.185චිලීTCP: 1204
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1204
: vpn
: vpn
219.121.69.189ජපානයTCP: 1534
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1534
: vpn
: vpn
187.194.174.9මෙක්සිකෝවTCP: 1695
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1695
: vpn
: vpn
27.120.161.227ජපානයTCP: 1280
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1280
: vpn
: vpn
  • 1