නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
112.134.87.100ශ්‍රී ලංකාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
171.97.99.11තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
1.254.239.230දකුණු කොරියාවTCP: 1398
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1398
: vpn
: vpn
113.22.234.40වියට්නාමයTCP: 1380
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1380
: vpn
: vpn
121.82.23.113ජපානයTCP: 1538
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1538
: vpn
: vpn
87.100.201.30ෆින්ලන්තයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
111.89.71.134ජපානයTCP: 1245
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1245
: vpn
: vpn
5.129.182.23රුසියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
46.164.210.51රුසියාවTCP:
UDP:
119.149.131.156දකුණු කොරියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
121.128.237.64දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
211.193.123.186දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
120.60.10.117ඉන්දියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
220.102.179.247ජපානයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.83.235.247දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
211.207.234.5දකුණු කොරියාවTCP: 1938
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1938
: vpn
: vpn
180.68.40.46දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
171.6.240.225තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
39.120.148.96දකුණු කොරියාවTCP: 1769
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1769
: vpn
: vpn
222.233.7.214දකුණු කොරියාවTCP: 1419
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1419
: vpn
: vpn
  • 1