ជប៉ុន VPN ឥតគិតថ្លៃ

យើង​មាន 2000 ជប៉ុន ម៉ាស៊ីនបម្រើវីនភីពិតប្រាកដល្អបំផុត.

ឈ្មោះម៉ាស៊ីនប្រទេសSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
124.241.72.14ជប៉ុនTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
180.26.140.190ជប៉ុនTCP: 1824
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1824
: vpn
: vpn
165.100.166.50ជប៉ុនTCP: 1410
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1410
: vpn
: vpn
126.117.119.96ជប៉ុនTCP: 1745
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1745
: vpn
: vpn
103.201.129.18ជប៉ុនTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
122.18.129.102ជប៉ុនTCP: 1468
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1468
: vpn
: vpn
121.93.92.121ជប៉ុនTCP: 1784
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1784
: vpn
: vpn
106.181.215.250ជប៉ុនTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
103.201.129.26ជប៉ុនTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
59.84.215.185ជប៉ុនTCP: 1702
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1702
: vpn
: vpn
113.154.124.150ជប៉ុនTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
36.13.14.11ជប៉ុនTCP: 1513
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1513
: vpn
: vpn
223.133.145.34ជប៉ុនTCP: 1983
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1983
: vpn
: vpn
220.218.70.137ជប៉ុនTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
180.9.211.108ជប៉ុនTCP: 1763
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1763
: vpn
: vpn
153.136.190.249ជប៉ុនTCP: 1834
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1834
: vpn
: vpn
114.184.44.123ជប៉ុនTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
92.202.24.45ជប៉ុនTCP: 1969
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1969
: vpn
: vpn
60.115.99.240ជប៉ុនTCP: 1690
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1690
: vpn
: vpn
126.37.46.211ជប៉ុនTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
  • 1