නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
49.144.74.199පිලිපීනයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
104.244.231.169ජැමෙයිකාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
116.105.219.185වියට්නාමයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
222.235.99.56දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
180.33.163.145ජපානයTCP: 1872
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1872
: vpn
: vpn
62.85.98.251ලැට්වියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
89.211.229.94කටාර්TCP:
UDP:
TCP:
UDP:
123.111.145.177දකුණු කොරියාවTCP: 1408
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1408
: vpn
: vpn
77.34.105.250රුසියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
59.17.35.59දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
95.76.3.214ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
175.119.86.94දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
185.179.137.252සර්බියාවTCP: 1827
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1827
: vpn
: vpn
114.201.216.63දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.84.250.186දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
111.229.214.25චීනයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
39.111.231.66ජපානයTCP: 1990
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1990
: vpn
: vpn
126.62.85.18ජපානයTCP: 1905
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1905
: vpn
: vpn
211.198.156.167දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
153.195.148.36ජපානයTCP: 1313
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1313
: vpn
: vpn
  • 1