അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ സൗജന്യ VPN

നമുക്ക് ഉണ്ട് 2000 അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ശരിക്കും സൗജന്യ വിപിൻ സെർവർ.

ഹോസ്റ്റ്നാമംരാജ്യംSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
45.32.40.119അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
161.202.144.236അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
174.83.166.243അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 1838
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1838
: vpn
: vpn
67.185.188.28അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 1303
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1303
: vpn
: vpn
174.127.244.121അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 1431
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1431
: vpn
: vpn
24.205.189.12അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 1819
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1819
: vpn
: vpn
35.234.146.115അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
76.86.81.85അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 1710
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1710
: vpn
: vpn
13.67.231.157അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
202.182.102.86അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
24.111.103.240അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 1926
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1926
: vpn
: vpn
107.172.136.106അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
72.130.132.145അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 1937
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1937
: vpn
: vpn
68.96.76.191അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
104.244.78.109അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 995
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
139.180.207.20അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
72.180.22.152അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
73.184.148.18അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 1536
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1536
: vpn
: vpn
76.115.118.122അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 1377
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1377
: vpn
: vpn
173.216.25.87അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾTCP: 1635
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1635
: vpn
: vpn
  • 1