മലേഷ്യ സൗജന്യ VPN

നമുക്ക് ഉണ്ട് 361 മലേഷ്യ ശരിക്കും സൗജന്യ വിപിൻ സെർവർ.

ഹോസ്റ്റ്നാമംരാജ്യംSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
1.32.1.1മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
14.192.211.134മലേഷ്യTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
203.106.185.188മലേഷ്യTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
60.53.198.136മലേഷ്യTCP:
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
60.49.106.171മലേഷ്യTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
60.53.206.31മലേഷ്യTCP:
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
110.159.56.2മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
110.159.56.101മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
118.101.51.229മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
110.159.56.68മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
101.99.74.214മലേഷ്യTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
175.143.16.252മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
1.32.43.247മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
175.143.18.13മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
60.52.51.88മലേഷ്യTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
118.101.51.83മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
203.106.184.41മലേഷ്യTCP:
UDP:
175.143.19.168മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
202.187.183.235മലേഷ്യTCP: 1561
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1561
: vpn
: vpn
60.52.51.236മലേഷ്യTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
  • 1