മലേഷ്യ സൗജന്യ VPN

നമുക്ക് ഉണ്ട് 286 മലേഷ്യ ശരിക്കും സൗജന്യ വിപിൻ സെർവർ.

ഹോസ്റ്റ്നാമംരാജ്യംSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
60.53.207.182മലേഷ്യTCP:
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
175.143.17.190മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
121.122.71.29മലേഷ്യTCP: 443
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
101.99.74.214മലേഷ്യTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
115.133.12.43മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
175.143.19.146മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
42.189.244.27മലേഷ്യTCP: 1659
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1659
: vpn
: vpn
115.135.169.83മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
175.143.16.147മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
111.90.141.32മലേഷ്യTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
175.143.17.76മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
124.13.77.117മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
60.53.192.173മലേഷ്യTCP:
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
14.192.211.154മലേഷ്യTCP:
UDP:
175.143.18.252മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
175.143.19.185മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
124.13.77.60മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
175.143.17.199മലേഷ്യTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
60.53.198.43മലേഷ്യTCP:
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
175.141.152.182മലേഷ്യTCP: 1534
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1534
: vpn
: vpn
  • 1