ദക്ഷിണകൊറിയ സൗജന്യ VPN

നമുക്ക് ഉണ്ട് 2000 ദക്ഷിണകൊറിയ ശരിക്കും സൗജന്യ വിപിൻ സെർവർ.

ഹോസ്റ്റ്നാമംരാജ്യംSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
121.128.115.208ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1628
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1628
: vpn
: vpn
119.193.141.55ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
118.34.34.16ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
112.160.132.222ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
221.154.140.219ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
58.127.51.216ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1290
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1290
: vpn
: vpn
121.178.253.157ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.74.34.185ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
118.34.203.32ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
221.152.28.92ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
14.55.228.234ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1612
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1612
: vpn
: vpn
211.226.45.243ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1375
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1375
: vpn
: vpn
222.110.198.7ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
221.147.247.8ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
58.227.154.207ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
118.34.179.236ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.129.128.233ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1608
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1608
: vpn
: vpn
211.211.143.2ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1259
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1259
: vpn
: vpn
211.210.248.94ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1720
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1720
: vpn
: vpn
59.24.240.13ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1