ദക്ഷിണകൊറിയ സൗജന്യ VPN

നമുക്ക് ഉണ്ട് 2000 ദക്ഷിണകൊറിയ ശരിക്കും സൗജന്യ വിപിൻ സെർവർ.

ഹോസ്റ്റ്നാമംരാജ്യംSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
14.42.147.94ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
219.251.90.113ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1690
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1690
: vpn
: vpn
112.162.143.177ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
183.109.41.218ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.155.67.26ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
59.16.236.248ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
222.103.26.141ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
14.36.253.129ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1813
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1813
: vpn
: vpn
121.161.253.76ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
115.86.172.154ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
211.230.210.249ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.88.215.60ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1216
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1216
: vpn
: vpn
14.39.86.160ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
222.101.46.85ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
211.212.248.109ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.119.33.118ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
125.131.20.184ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1432
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1432
: vpn
: vpn
219.254.184.78ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1880
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1880
: vpn
: vpn
58.230.143.233ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
182.229.21.32ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1