ജപ്പാൻ സൗജന്യ VPN

നമുക്ക് ഉണ്ട് 2000 ജപ്പാൻ ശരിക്കും സൗജന്യ വിപിൻ സെർവർ.

ഹോസ്റ്റ്നാമംരാജ്യംSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
1.33.55.251ജപ്പാൻTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
14.132.222.112ജപ്പാൻTCP: 1306
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1306
: vpn
: vpn
103.201.129.18ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
106.165.193.13ജപ്പാൻTCP: 1445
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1445
: vpn
: vpn
111.108.30.41ജപ്പാൻTCP: 1412
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 1412
: vpn
: vpn
122.23.254.204ജപ്പാൻTCP: 1601
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1601
: vpn
: vpn
150.246.222.236ജപ്പാൻTCP: 1820
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1820
: vpn
: vpn
202.233.20.220ജപ്പാൻTCP: 1195
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1195
: vpn
: vpn
219.107.78.215ജപ്പാൻTCP: 1268
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1268
: vpn
: vpn
220.16.122.221ജപ്പാൻTCP: 1814
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1814
: vpn
: vpn
27.94.66.247ജപ്പാൻTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
122.102.251.157ജപ്പാൻTCP: 1368
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1368
: vpn
: vpn
114.173.34.137ജപ്പാൻTCP: 1906
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1906
: vpn
: vpn
121.118.80.47ജപ്പാൻTCP: 1452
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1452
: vpn
: vpn
126.171.44.75ജപ്പാൻTCP: 1841
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1841
: vpn
: vpn
223.218.86.174ജപ്പാൻTCP: 1381
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1381
: vpn
: vpn
124.215.76.189ജപ്പാൻTCP: 1908
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1908
: vpn
: vpn
182.158.71.198ജപ്പാൻTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
153.202.161.230ജപ്പാൻTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
114.184.47.199ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
  • 1