ജപ്പാൻ സൗജന്യ VPN

നമുക്ക് ഉണ്ട് 2000 ജപ്പാൻ ശരിക്കും സൗജന്യ വിപിൻ സെർവർ.

ഹോസ്റ്റ്നാമംരാജ്യംSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
219.100.37.74ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
219.100.37.222ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
114.191.119.249ജപ്പാൻTCP: 1539
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1539
: vpn
: vpn
223.135.82.17ജപ്പാൻTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
219.100.37.105ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
118.18.182.12ജപ്പാൻTCP: 1266
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1266
: vpn
: vpn
219.100.37.186ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
114.186.196.201ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
219.100.37.82ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
219.100.37.97ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
219.100.37.170ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
180.3.51.189ജപ്പാൻTCP: 1419
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1419
: vpn
: vpn
61.115.240.19ജപ്പാൻTCP: 1568
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1568
: vpn
: vpn
219.100.37.142ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
219.100.37.181ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
219.100.37.155ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
219.100.37.128ജപ്പാൻTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
180.15.123.192ജപ്പാൻTCP: 1290
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1290
: vpn
: vpn
122.249.179.215ജപ്പാൻTCP: 1404
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1404
: vpn
: vpn
123.227.220.144ജപ്പാൻTCP: 1574
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1574
: vpn
: vpn
  • 1