യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം സൗജന്യ VPN

നമുക്ക് ഉണ്ട് 822 യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം ശരിക്കും സൗജന്യ വിപിൻ സെർവർ.

ഹോസ്റ്റ്നാമംരാജ്യംSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
5.181.235.14യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
92.15.15.135യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1399
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1399
: vpn
: vpn
37.120.154.37യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
82.5.248.117യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1774
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1774
: vpn
: vpn
92.12.147.191യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1399
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1399
: vpn
: vpn
91.207.174.26യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
86.15.112.36യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1355
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1355
: vpn
: vpn
188.221.78.77യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
86.165.112.60യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1993
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1993
: vpn
: vpn
2.101.102.227യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1898
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1898
: vpn
: vpn
5.181.235.142യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
86.20.242.47യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1483
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1483
: vpn
: vpn
37.120.211.94യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
82.3.203.39യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1922
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1922
: vpn
: vpn
77.98.238.110യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1467
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1467
: vpn
: vpn
90.249.255.20യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1970
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1970
: vpn
: vpn
79.66.212.202യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1691
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1691
: vpn
: vpn
86.8.32.163യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1679
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1679
: vpn
: vpn
78.151.63.245യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
86.155.8.63യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1383
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1383
: vpn
: vpn
  • 1