യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം സൗജന്യ VPN

നമുക്ക് ഉണ്ട് 773 യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം ശരിക്കും സൗജന്യ വിപിൻ സെർവർ.

ഹോസ്റ്റ്നാമംരാജ്യംSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
82.0.178.53യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1815
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1815
: vpn
: vpn
86.191.200.67യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1351
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1351
: vpn
: vpn
94.192.35.240യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1230
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1230
: vpn
: vpn
37.120.154.37യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
86.26.70.107യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1601
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1601
: vpn
: vpn
86.21.133.231യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1831
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1831
: vpn
: vpn
77.100.93.233യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1662
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1662
: vpn
: vpn
92.3.202.210യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1780
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1780
: vpn
: vpn
86.133.137.61യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1752
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1752
: vpn
: vpn
86.180.173.52യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1498
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1498
: vpn
: vpn
80.6.48.123യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
82.17.101.146യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1960
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1960
: vpn
: vpn
2.102.15.179യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1228
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1228
: vpn
: vpn
82.44.148.164യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1665
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1665
: vpn
: vpn
86.141.53.150യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1966
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1966
: vpn
: vpn
91.207.174.26യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
51.6.157.123യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1891
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1891
: vpn
: vpn
82.13.211.132യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1266
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1266
: vpn
: vpn
86.175.112.167യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1813
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1813
: vpn
: vpn
86.186.68.69യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡംTCP: 1907
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1907
: vpn
: vpn
  • 1