កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង VPN ឥតគិតថ្លៃ

យើង​មាន 2000 កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង ម៉ាស៊ីនបម្រើវីនភីពិតប្រាកដល្អបំផុត.

ឈ្មោះម៉ាស៊ីនប្រទេសSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
112.146.75.108កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
59.10.96.23កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.187.142.44កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
175.200.2.70កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
222.118.177.61កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
183.106.97.207កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
123.214.217.11កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
61.83.103.189កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.167.243.28កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
119.192.204.146កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.131.47.8កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
211.209.140.189កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 1262
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1262
: vpn
: vpn
121.188.154.20កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
112.72.214.153កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 1687
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1687
: vpn
: vpn
1.11.213.121កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 1304
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1304
: vpn
: vpn
210.103.18.149កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
211.220.173.231កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.172.237.141កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
27.124.181.212កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 1698
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1698
: vpn
: vpn
221.150.210.94កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1