កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង VPN ឥតគិតថ្លៃ

យើង​មាន 2000 កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង ម៉ាស៊ីនបម្រើវីនភីពិតប្រាកដល្អបំផុត.

ឈ្មោះម៉ាស៊ីនប្រទេសSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
175.210.236.124កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
112.160.132.173កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
1.243.117.182កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
180.189.114.71កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 1998
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1998
: vpn
: vpn
219.255.42.111កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 1375
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1375
: vpn
: vpn
175.199.89.202កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
58.140.12.79កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 1972
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1972
: vpn
: vpn
121.151.205.213កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.128.6.62កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
1.229.149.5កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 1928
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1928
: vpn
: vpn
218.146.204.108កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.183.216.172កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
123.111.178.2កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 1528
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1528
: vpn
: vpn
220.126.14.168កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
59.7.183.60កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
110.15.135.123កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
112.164.43.62កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
203.170.109.170កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
211.214.69.191កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
112.171.206.207កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1